Strajki w Małopolsce 1981-1982

https://odgrudniadogrudnia.ipn.gov.pl/gg/bazy/strajki/r94404140018702,Charsznicka-Odlewnia-Zeliwa-w-Charsznicy.html
2023-12-08, 07:27

Charsznicka Odlewnia Żeliwa w Charsznicy

Charsznica woj. kieleckie

Data

14 XII 1981 r.

Liczebność strajkujących

3 osoby

Opis przebiegu strajku

14 XII 1981 r. w pokoju KZ „S” Charsznickiej Odlewni Żeliwa zebrali się działacze „S”, postanawiając o wprowadzeniu w życie instrukcji Zarządu Regionu „S” Małopolska nakazującej zorganizowanie strajku na wypadek ogłoszenia przez władze komunistyczne stanu wyjątkowego. Następnie Józef Słaboń zawiesił flagę narodową, zaś Józef Mazurek umieścił na terenie zakładu kilka plakatów nawołujących do strajku. Działacze „S” zostali wezwani do gabinetu dyrektora, któremu przewodniczący KZ/KS Jan Miłek odczytał przygotowane oświadczenie. Dyrektora poinformowano, że w związku ze strajkiem ogłoszonym w HiL i aresztowaniami działaczy „S” została proklamowana akcja strajkowa, a dyrektora pozbawiono władzy w zakładzie. Dyrektor Bolesław Kargol przestrzegł przed konsekwencjami podejmowania takich działań w okresie stanu wojennego. Po wyjściu z gabinetu dyrektora i naradzie J. Miłek i J. Mazurek powrócili do B. Kargola, oświadczając mu, że strajku nie będzie, oni zaś opuszczą zakład. Następnie wyjechali do Krakowa, gdzie zamierzali skonsultować się z ZR „S” Małopolska w celu uzgodnienia dalszego postępowania. W drodze doszli jednak do wniosku, że w zaistniałej sytuacji będzie lepiej zaniechać wystąpień. Po powrocie do domu zostali aresztowani przez milicję. Choć załoga odlewni de facto nie podjęła akcji strajkowej, to J. Mazurka, J. Miłka i J. Słabonia sąd uznał za winnych organizacji strajku i surowo ukarał.

autor hasła: dr Ryszard Ziobroń

Opis zakładu pracy

Odlewnia założona w drugiej połowie XIX w. przez Bernarda Goldmana. Funkcjonowała w okresie międzywojennym. W 1981 r. zatrudniała ok. 200 pracowników. Do 1992 r. była jednym z większych zakładów pracy na terenie gminy Charsznica, potem wstrzymała działalność. Od 2002 r. kontynuuje ją w nowym miejscu (przy ul. Żarnowieckiej 11b), gdzie odtworzono Charsznicką Odlewnię Żeliwa, przekształconą w 2006 r. w spółkę z o.o. Hardtop Centrum Odlewnictwa.

autor hasła: dr Ryszard Ziobroń

Adresy zakładu pracy

Charsznica, ul. Miechowska 8.

Informacja z rocznika statystycznego

Wyciąg z Rocznika Statystycznego Województwa Kieleckiego 1981.

Wojewódzki Urząd Statystyczny w Kielcach ss. 33-34

Ważniejsze dane o miastach i gminach         

TABL. VI               ZATRUDNIENIEa/ W GOSPODARCE USPOŁECZNIONEJ

Stan w dniu 31 XII

 

MIASTA

GMINY

 

Ogółem

 

W tym kobiety

Z ogółem przypada na

sferę

produkcji

materialnej

sferę poza

produkcją

materialną

WOJEWÓDZTWO                       1975

334328

132108

280577

53751

                                                      1980

343262

143943

279736

63526

MIASTA

RAZEM                                         1975

253930

102793

213901

40029

                                                      1980

267048

113657

218531

48517

Kielce

98662

45089

76752

21910

Busko Zdrój

9227

4062

5980

3247

Chęciny

1335

954

395

940

Chmielnik

1592

800

1139

543

Działoszyce

633

324

472

161

Jędrzejów

9288

4500

7783

1505

Kazimierza Wielka

2661

1183

1928

733

Końskie

15002

5387

13259

1743

Miechów

5201

2451

3591

1610

Ostrowiec Świętokrzyski

40002

15037

35333

4669

Pińczów

5715

2341

4638

1077

Skalbmierz

468

205

305

163

Skarżysko-Kamienna

30988

13008

273384

3604

Starachowice

31250

12644

26123

5127

Stąporków

5614

2051

5361

253

Suchedniów

3220

1244

2919

301

Włoszczowa

6190

2377

5169

1021

WIEŚ

RAZEM                                         1975

80398

29315

66676

13722

                                                      1980

76214

30286

61205

15009

Bałtów

331

200

182

149

Bejsce

298

138

142

156

Bieliny

538

295

290

248

Bliżyn

1171

539

956

215

Bodzechów

1126

571

902

224

Bodzentyn

1293

732

901

392

Brody

3753

1077

3525

228

Busko Zdrój

1223

446

997

226

Charsznica

1472

627

1290

182

Chęciny

925

317

673

252

Chmielnik

826

248

658

168

Czarnocin

332

135

218

114

Daleszyce

1122

522

838

284

Działoszyce

406

155

301

105

Gnojno

537

269

327

210

Górno

444

222

222

222

Imielno

299

140

168

131

Jędrzejów

620

256

386

234

Kazimierza Wielka

1023

320

793

230

Kije

638

202

499

139

Końskie

1548

627

1216

332

Koszyce

531

243

381

150

Kozłów

699

306

599

100

Krasocin

1799

646

1569

230

Książ Wielki

805

382

522

283

Kunów

2670

1154

2438

232

Łagów

871

415

689

182

Łopuszno

1055

461

709

346

Małogoszcz

2990

1129

2719

271

Masłów

961

319

777

184

Michałów

388

135

261

127

Miechów

475

155

365

110

Miedziana Góra

792

374

665

127

Mirzec

740

414

441

299

Mniów

639

313

406

233

Morawica

2012

950

1096

916

Nagłowice-Oksza

653

333

388

265

Nowa Słupia

1972

712

1709

263

Nowy Korczyn

693

334

499

194

Oleśnica

263

143

165

98

Opatowiec

492

163

384

108

Pacanów

666

350

431

235

Pawłów

626

359

350

276

Piekoszów

2692

957

2487

205

Pierzchnica

318

163

189

129

Pińczów

2286

619

2112

174

Racławice-Pałecznica

398

222

256

142

Radoszyce

1559

665

1266

293

Raków

679

311

496

183

Sędziszów

4646

1203

4283

363

Sitkówka-Nowiny

7008

1930

6723

285

Skalbmierz

370

123

305

65

Słaboszów

280

137

172

108

Słupia /Jędrzejowska/

480

227

329

151

Sobków

721

286

545

176

Solec Zdrój

624

315

309

315

Stąporków

1742

990

1259

483

Stopnica

1176

601

991

185

Strawczyn

722

288

550

172

Suchedniów

879

326

750

129

Szydłów

543

198

395

148

Tuczępy

283

149

178

105

Waśniów

535

269

366

169

Wąchock

720

387

491

229

Wiślica

585

271

432

153

Włoszczowa

587

231

438

149

Wodzisław

1080

462

819

261

Zagnańsk

2177

922

1796

381

Złota

407

206

221

186

a/ Pracownicy pełnozatrudnieni / łącznie z sezonowymi i zatrudnionymi dorywczo / oraz niepełnozatrudnieni w głównym miejscu pracy.

Zdjęcia zakładu

Zdjęcie 1
ChOŻ w Charsznicy, stan obecny: 2021 r., fot. Jan Wnuk, IPN Kraków.
Zdjęcie 2
ChOŻ w Charsznicy, stan obecny: 2021 r., fot. Jan Wnuk, IPN Kraków.