Strajki w Małopolsce 1981-1982

https://odgrudniadogrudnia.ipn.gov.pl/gg/mapy/415p34075,Brzeszcze-KWK.html
2023-04-01, 12:13
Brzeszcze KWK

Więcej