Strajki w Małopolsce 1981-1982

https://odgrudniadogrudnia.ipn.gov.pl/gg/mapy/415p34087,Nowy-Sacz-PT-SB-quotTransbudquot.html
2022-11-30, 14:15
Nowy Sącz PT-SB "Transbud"

Więcej