Strajki w Małopolsce 1981-1982

https://odgrudniadogrudnia.ipn.gov.pl/gg/mapy/415p34088,Nowy-Sacz-WPK.html
2022-11-30, 15:37
Nowy Sącz WPK

Więcej