Strajki w Małopolsce 1981-1982

https://odgrudniadogrudnia.ipn.gov.pl/gg/mapy/415p34090,Nowy-Sacz-SZE-W.html
2023-04-01, 13:39
Nowy Sącz SZE-W

Więcej