Strajki w Małopolsce 1981-1982

https://odgrudniadogrudnia.ipn.gov.pl/gg/mapy/415p34100,Tarnow-MPGK.html
2023-11-30, 06:03
Tarnów MPGK

Więcej