Strajki w Małopolsce 1981-1982

https://odgrudniadogrudnia.ipn.gov.pl/gg/mapy/415p34105,Tarnow-ZM-quotPonar-Tarnowquot.html
2022-11-30, 15:24
Tarnów ZM "Ponar-Tarnów"