Strajki w Małopolsce 1981-1982

https://odgrudniadogrudnia.ipn.gov.pl/gg/mapy/415p34117,Krakow-NPIP-quotMontinquot.html
2023-04-01, 12:04
Kraków NPIP "Montin"

Więcej