Strajki w Małopolsce 1981-1982

https://odgrudniadogrudnia.ipn.gov.pl/gg/mapy/415p34127,Krakow-AGH.html
2023-11-30, 06:33