Strajki w Małopolsce 1981-1982

https://odgrudniadogrudnia.ipn.gov.pl/gg/mapy/415p34129,Krakow-AWF.html
2023-04-01, 12:24
Kraków AWF

Więcej