Strajki w Małopolsce 1981-1982

https://odgrudniadogrudnia.ipn.gov.pl/gg/mapy/415p34132,Krakow-Muzeum-Narodowe.html
2022-11-30, 14:13
Kraków Muzeum Narodowe

Więcej