Strajki w Małopolsce 1981-1982

https://odgrudniadogrudnia.ipn.gov.pl/gg/mapy/415p34132,Krakow-Muzeum-Narodowe.html
2023-03-25, 08:09
Kraków Muzeum Narodowe

Więcej