Strajki w Małopolsce 1981-1982

https://odgrudniadogrudnia.ipn.gov.pl/gg/mapy/415p34133,Krakow-KPG.html
2023-04-01, 13:15
Kraków KPG

Więcej