Strajki w Małopolsce 1981-1982

https://odgrudniadogrudnia.ipn.gov.pl/gg/mapy/415p34139,Krakow-OB-RPBUCh-quotCeBeAquot-PPDKO-quotChemadexquot.html
2022-11-30, 14:56
Kraków OB-RPBUCh "CeBeA", PPDKO "Chemadex"

Więcej