Strajki w Małopolsce 1981-1982

https://odgrudniadogrudnia.ipn.gov.pl/gg/mapy/415p34163,Krakow-HPR-3.html
2023-03-20, 09:59
Kraków HPR 3

Więcej