Strajki w Małopolsce 1981-1982

https://odgrudniadogrudnia.ipn.gov.pl/gg/mapy/415p34163,Krakow-HPR-3.html
2022-11-30, 14:13
Kraków HPR 3

Więcej