Strajki w Małopolsce 1981-1982

https://odgrudniadogrudnia.ipn.gov.pl/gg/mapy/415p34169,Krakow-BPPS-quotBiproskorquot.html
2023-04-01, 13:12
Kraków BPPS "Biproskór"

Więcej