Strajki w Małopolsce 1981-1982

https://odgrudniadogrudnia.ipn.gov.pl/gg/mapy/415p34181,Krakow-IFJ.html
2023-02-07, 11:33
Kraków IFJ

Więcej