{"type":"FeatureCollection","features":[{"type":"Feature","properties":{"name":"Krak\u00f3w AWF","description":"","icon":{"link":"\/dokumenty\/mapy\/227.png","x":25,"y":25,"width":50,"height":50},"img":[],"link":"\/gg\/mapy\/p34129,Krakow-AWF.html","url":"\/gg\/bazy\/strajki\/r3210037353515,Akademia-Wychowania-Fizycznego-w-Krakowie.html","address":"Krak\u00f3w, al. Jana Paw\u0142a II 78","zipcode":"","province":"","county":"","community":"","city":"","phone1":"","phone2":"","fax":"","email":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[20.000632,50.072882]}}]}