{"type":"FeatureCollection","features":[{"type":"Feature","properties":{"name":"Krak\u00f3w IFJ","description":"","icon":{"link":"\/dokumenty\/mapy\/227.png","x":25,"y":25,"width":50,"height":50},"img":[],"link":"\/gg\/mapy\/p34181,Krakow-IFJ.html","url":"\/gg\/bazy\/strajki\/r7649374465654,Instytut-Fizyki-Jadrowej-w-Krakowie.html","address":"Krak\u00f3w, ul. W. E. Radzikowskiego 152","zipcode":"","province":"","county":"","community":"","city":"","phone1":"","phone2":"","fax":"","email":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[19.8902276,50.0878183]}}]}