{"type":"FeatureCollection","features":[{"type":"Feature","properties":{"name":"Krak\u00f3w Za\u0142ogi Budowy Elektrociep\u0142owni "\u0141\u0119g"","description":"","icon":{"link":"\/dokumenty\/mapy\/227.png","x":25,"y":25,"width":50,"height":50},"img":[],"link":"\/gg\/mapy\/p34138,Krakow-Zalogi-Budowy-Elektrocieplowni-quotLegquot.html","url":"\/gg\/bazy\/strajki\/r15955593854718,Zalogi-Budowy-Elektrocieplowni-Leg-Przedsiebiorstwo-Budowy-Elektrowni-i-Przemysl.html","address":"Krak\u00f3w, ul. Ciep\u0142ownicza 28","zipcode":"","province":"","county":"","community":"","city":"","phone1":"","phone2":"","fax":"","email":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[20.0024424,50.0530724]}}]}