{"type":"FeatureCollection","features":[{"type":"Feature","properties":{"name":"Nowy S\u0105cz PT-SB "Transbud"","description":"","icon":{"link":"\/dokumenty\/mapy\/227.png","x":25,"y":25,"width":50,"height":50},"img":[],"link":"\/gg\/mapy\/p34087,Nowy-Sacz-PT-SB-quotTransbudquot.html","url":"\/gg\/bazy\/strajki\/r62417257746,Przedsiebiorstwo-Transportowo-Sprzetowe-Budownictwa-Transbud-Krakow-Oddzial-IV-w.html","address":"Nowy S\u0105cz, ul. R. Krajewskiego 27","zipcode":"","province":"","county":"","community":"","city":"","phone1":"","phone2":"","fax":"","email":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[20.7118589,49.6071354]}}]}