{"type":"FeatureCollection","features":[{"type":"Feature","properties":{"name":"Nowy S\u0105cz WPK","description":"","icon":{"link":"\/dokumenty\/mapy\/227.png","x":25,"y":25,"width":50,"height":50},"img":[],"link":"\/gg\/mapy\/p34088,Nowy-Sacz-WPK.html","url":"\/gg\/bazy\/strajki\/r907979471,Wojewodzkie-Przedsiebiorstwo-Komunikacyjne-w-Nowym-Saczu.html","address":"Nowy S\u0105cz, ul. S. Wyspia\u0144skiego 22","zipcode":"","province":"","county":"","community":"","city":"","phone1":"","phone2":"","fax":"","email":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[20.7005691,49.6029543]}}]}