{"type":"FeatureCollection","features":[{"type":"Feature","properties":{"name":"Tarn\u00f3w MPGK","description":"","icon":{"link":"\/dokumenty\/mapy\/227.png","x":25,"y":25,"width":50,"height":50},"img":[],"link":"\/gg\/mapy\/p34100,Tarnow-MPGK.html","url":"\/gg\/bazy\/strajki\/r190506313,Miejskie-Przedsiebiorstwo-Gospodarki-Komunalnej-w-Tarnowie.html","address":"Tarn\u00f3w, ul. G. Narutowicza 37","zipcode":"","province":"","county":"","community":"","city":"","phone1":"","phone2":"","fax":"","email":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[20.98713,50.0084303]}}]}