Strajki w Małopolsce 1981-1982

https://odgrudniadogrudnia.ipn.gov.pl/gg/bazy/strajki/r248264010324,Fabryka-Silnikow-Elektrycznych-Tamel-w-Tarnowie.html
03.03.2024, 02:35

Fabryka Silników Elektrycznych „Tamel” w Tarnowie

Tarnów woj. tarnowskie

Data

15 XII 1981 r.

Liczebność strajkujących

ok. 1000-1300 osób

Opis przebiegu strajku

15 XII 1981 r. ok. godz. 10.00, czyli po godzinie od aresztowania przewodniczącego KZ i współorganizatora „S” w Fabryce Silników Elektrycznych „Tamel” Ryszarda Stracha, przerwano pracę, gromadząc się na hali mechaniczno-montażowej (Wydział P-3). Protestowano nie tylko z powodu aresztowania R. Stracha, ale także przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego. Interwencja dyrektora nie odniosła skutku. Początkowo na hali zebrało się ok. 200 osób, z czasem ich liczba wzrosła do ok. 1000. Śpiewano pieśni religijne i odmawiano modlitwy. Ok. 15 osób udało się na stolarnię, gdzie z desek wykonano krzyż (o wymiarach ok. 4 na 2 metry), który następnie przyniósł wiceprzewodniczący KZ Stanisław Dusza, zaś inny pracownik przymocował go przy stanowisku pracy S. Duszy. Do chwili interwencji sił wojskowo-milicyjnych miejsce to stało się centralnym punktem zgromadzenia. Przed godz. 14.00 ze strajkującymi rozmawiał dyrektor, ostrzegając ich przed konsekwencjami kontynuowania strajku. Przed godz. 15.00 zaczęli przybywać robotnicy drugiej zmiany (ok. 400), przyłączając się do strajku i zastępując robotników pierwszej zmiany, którzy udali się do domu. O godz. 19.30 nastąpiła brutalna interwencja milicji, która spacyfikowała strajk. Robotnicy musieli przystąpić do pracy. Nazajutrz aresztowano S. Duszę. Do kierowania operacją likwidacji strajku komendant wojewódzki wyznaczył dowódcę Pułku Manewrowego MO w Tarnowie mjr. Mieczysława Konopa.

autor hasła: dr Ryszard Ziobroń

Opis zakładu pracy

Decyzję o budowie fabryki podjęto w 1949 r. Pierwotnie nosiła ona nazwę Południowe Zakłady Wytwórcze Silników Elektrycznych M-7 w Tarnowie. Pierwsze silniki wyprodukowano w 1952 r. Dziesięć lat później nazwę zakładu zmieniono na Fabrykę Silników Elektrycznych „Tamel” w Tarnowie. Na początku lat 90. przekształcono ją w Spółkę Akcyjną Skarbu Państwa, a w 1995 r. rozpoczęto prywatyzację. Po licznych przekształceniach własnościowych w 2011 r. stała się częścią chińskiej Grupy Wolong Holding.

autor hasła: dr Ryszard Ziobroń

Adresy zakładu pracy

Tarnów, ul. Elektryczna 2 (aktualnie ul. Elektryczna 6).

Informacja z rocznika statystycznego

Wyciąg z Rocznika Statystycznego Województwa Tarnowskiego 1981.

Wojewódzki Urząd Statystyczny w Tarnowie, ss. 37-38.

Ważniejsze dane o miastach i gminach         

TABL. 7                 ZATRUDNIENIEa/ W GOSPODARCE USPOŁECZNIONEJ

Stan w dniu 31 XII

 

MIASTA

GMINY

 

Ogółem

 

W tym

kobiety

Z ogółu przypada na

sferę produkcji materialnej

sferę poza produkcją materialną

1975

1980

1975

1980

1975

1980

1975

1980

WOJEWÓDZTWO

 

147293

157117

56623

65747

123477

127592

23816

29525

MIASTA

RAZEM

111101

119319

40974

48539

95969

99596

15132

19723

Tarnów

63232

65902

23221

26746

54894

54828

8338

11074

Bochnia

11868

11691

3762

4432

10214

9633

1654

2058

Brzesko

7598

8580

3352

3831

6237

7137

1361

1443

Dąbrowa Tarnowska

3701

3721

1677

1979

2706

2506

995

1215

Dębica

21911

25985

7646

9800

19846

23106

2065

2879

Pilzno

726

797

359

412

589

585

137

212

Radomyśl Wielki

479

419

189

219

359

275

120

144

Tuchów

1075

1412

525

726

793

904

282

508

Żabno

511

812

243

394

331

622

180

190

WIEŚ

RAZEM

36192

37798

15649

17208

27508

27996

8684

9802

Bochnia

904

936

375

425

753

614

181

322

Bolesław

196

251

97

133

118

147

78

104

Borzęcin

552

579

278

247

359

413

163

166

Brzesko

727

771

292

443

501

458

226

313

Brzostek

1216

1347

578

619

981

1046

235

301

Ciężkowice

921

908

465

497

692

649

229

259

Czarna

1088

1165

519

602

915

952

173

213

Czchów

1151

1058

550

565

676

681

475

377

Dąbrowa Tarnowska

288

413

140

112

107

310

181

103

Dębica

3579

3149

1303

1279

3207

2712

372

437

Dębno

953

987

518

569

668

667

285

320

Gnojnik

363

335

170

181

179

195

184

140

Gręboszów

290

308

137

151

210

218

80

90

Gromnik

578

512

241

267

443

314

135

198

Jodłowa

286

329

170

184

152

178

134

151

Lisia Góra

540

551

231

272

375

363

165

188

Łapanów

487

640

246

354

250

402

237

238

Nowy Wiśnicz - Lipnica

1409

2162

462

605

993

1521

416

641

Olesno

649

791

209

298

464

563

185

228

Pilzno

590

729

223

224

427

577

163

152

Pleśna

549

596

259

320

365

388

184

208

Radogoszcz

465

416

199

216

341

250

124

166

Radłów

757

772

367

386

549

532

208

240

Radomyśl Wielki

411

461

136

161

286

338

125

123

Ryglice

529

576

262

338

347

354

182

222

Rzepiennik Strzyżewski

239

389

140

198

113

235

126

154

Rzezawa

503

519

259

303

288

300

215

219

Skrzyszów

408

690

213

332

229

490

179

200

Szczucin

2645

2667

1099

1189

2177

2204

468

463

Szczurowa

1064

1016

389

452

824

754

240

262

Szerzyny

577

639

238

293

441

451

136

188

Tarnów

2170

1978

1063

820

1917

1664

253

314

Tuchów

490

558

253

274

278

347

212

211

Wadowice Górne

287

416

138

194

152

248

135

168

Wierzchosławice

1431

1236

515

490

1260

1041

171

195

Wietrzychowice

393

398

154

191

240

227

153

171

Wojnicz

896

939

410

488

593

610

303

329

Zakliczyn

972

1066

443

541

669

709

303

357

Żabno

3001

2635

1043

1017

2691

2399

310

236

Żegocina

1111

1049

583

601

925

824

186

225

Żyraków

527

861

282

377

353

651

174

210

a/ Pracownicy pełnozatrudnieni / łącznie z sezonowymi i zatrudnionymi dorywczo / oraz niepełnozatrudnieni w głównym miejscu pracy.

Zdjęcia zakładu

Zdjęcie 1
FSE „Tamel” w Tarnowie, stan obecny: 2021 r., fot. Agnieszka Masłowska, IPN Kraków.