Centrum Naukowo-Produkcyjne Mikroelektroniki Hybrydowej i Rezystorów „Unitra-Telpod” – Krakowskie Zakłady Elektroniczne w Krakowie

Kraków woj. miejskie krakowskie

Data

10 XI 1982 r.

Liczebność strajkujących

12 osób

Opis przebiegu strajku

10 XI 1982 r. ok. godz. 7.00 na jednym z ogniw produkcyjnych Wydziału Potencjometrów KZE przerwało pracę 12 pracownic, protestując wobec delegalizacji „S”. Z kobietami natychmiast podjęli rozmowy przedstawiciele dyrekcji oraz komisarz wojskowy i nakłoniono je do podjęcia pracy. W ramach sankcji uczestniczki protestu zostały pozbawione dodatku motywacyjnego. Ponadto SB przeprowadziła z nimi tzw. rozmowy ostrzegawcze.

autor hasła: dr Ryszard Ziobroń

Opis zakładu pracy

Początki przedsiębiorstwa sięgają 1945 r., kiedy wykorzystując opuszczony przez Niemców obiekt firmy „Telefunken” przy ul. Grodzkiej 13, zorganizowano niewielki warsztat radiotechniczny. Od 1947 r. główna siedziba mieściła się w halach i budynku fabrycznym przy ul. Lipowej 4, w dawnej fabryce naczyń emaliowanych Oskara Schindlera („Deutsche Emailwarenfabrik"). Po 1956 r. zakład wyspecjalizował się w produkcji potencjometrów, rezystorów, kondensatorów zwijanych oraz prostowników selenowych. Produkty stale udoskonalano, poszerzając i zwiększając asortyment. Zakupiono dwie licencje zagraniczne. Dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwo przejmowało sąsiadujące obiekty, pod koniec lat 70. zajmując rozległy obszar wzdłuż ul. Lipowej od ul. Przemysłowej do ul. Romanowicza oraz nowy kompleks budynków położony za tą ulicą. W 1967 r. przy fabryce rozpoczęła działalność placówka naukowo-badawcza, wyodrębniona jako Zakład Doświadczalny Elektronicznych Urządzeń i Podzespołów. W 1971 r. utworzono filie przedsiębiorstwa w Szczucinie i Żabnie. W tymże roku zmieniono nazwę na Krakowskie Zakłady Elektroniczne „Telpod”. W 1973 r. fabryka ponownie zmieniła nazwę, wchodząc w skład Zjednoczenia „Unitra”, co ułatwiało kooperację z przedsiębiorstwami tworzącymi „Unitrę”. Współpracowano także z innymi zjednoczeniami, takimi jak „Mera”, „Predom” czy „Telkom”. Dużą część produkcji kierowano na eksport, w tym również na Zachód. W latach 1990-1991 produkcja gwałtownie spadła, co było związane m.in. z importem zagranicznej (taniej) elektroniki oraz zmniejszeniem się zamówień od dotychczasowych kontrahentów krajowych. Straty ponoszone przez firmę doprowadziły w 1993 r. do ogłoszenia upadłości. Akcja strajkowa zapobiegła likwidacji przedsiębiorstwa. Obecnie Telpod SA jest członkiem grupy kapitałowej „Krak-Old” i kontynuuje produkcję w Skawinie (przy ul. Piłsudskiego 63A), gdzie w 2014 r. przeniesiono produkcję oraz siedzibę przedsiębiorstwa. Firma zajmuje się m.in. produkcją elementów elektronicznych o szerokim zastosowaniu, elementów grzejnych, a także rezystorów drutowych wykorzystywanych w przemyśle samochodowym.

autor hasła: dr Ryszard Ziobroń

Adresy zakładu pracy

Kraków, ul. Lipowa 4.

Informacja z rocznika statystycznego

Wyciąg z Rocznika Statystycznego Województwa Miejskiego Krakowskiego 1983.

Wojewódzki Urząd Statystyczny w Krakowie ss. 34-35.

Ważniejsze dane o miastach i gminach         

TABL. V                ZATRUDNIENIEa/ W GOSPODARCE USPOŁECZNIONEJ

Stan w dniu 31 XII

 

 

MIASTA i GMINY

 

 

Ogółem

 

W tym

kobiety

Z ogółem przypada na

sferę

produkcji

materialnej

sferę poza

produkcją

materialną

1981

1982

1981

1982

1981

1982

1981

1982

WOJEWÓDZTWO

416079

404414

185901

181416

306795

293879

109284

110535

MIASTA

384927

373220

171219

166370

283657

271285

101270

101933

Kraków

349064

337274

154649

150005

254992

242766

94072

94503

dz. Krowodrza

61766

60283

29664

28828

36221

34697

25545

25588

dz. Nowa Huta

93614

90453

30403

30428

79876

76121

13738

14332

dz. Podgórze

76620

74538

30273

29060

63395

61079

13225

13459

dz. Śródmieście

117064

112000

64309

61689

75500

70869

41564

41131

Dobczyce

1377

1578

602

626

1120

1299

257

279

Krzeszowice

3568

3591

1951

1876

2854

2844

714

747

Myślenice

8962

8814

4121

4173

6990

6780

1972

2034

Niepołomice

1977

1765

1082

852

1680

1509

297

256

Proszowice

2554

2507

1426

1432

1462

1403

1092

1104

Skawina

9660

9729

3912

3874

8245

8274

1415

1455

Słomniki

855

891

510

528

635

641

220

250

Sułkowice

244

1910

804

793

1780

1633

264

277

Wieliczka

4866

5161

2162

2211

3899

4136

967

1025

Wieś

31152

31194

14682

15046

23138

22594

8014

8600

Alwernia

1933

1999

780

801

1679

1728

254

271

Biskupice

254

246

145

139

142

132

112

114

Czernichów

911

877

484

477

610

560

301

311

Dobczyce

373

363

143

144

302

292

71

71

Drwinia

577

650

209

238

416

478

161

172

Gdów

1213

1241

676

671

882

900

331

341

Gołcza

770

717

329

312

569

516

201

201

Igołomia-Wawrzeńczyce

517

554

286

273

339

380

178

174

Iwanowice

364

370

216

229

188

182

176

188

Jerzmanowice-Przeginia

475

487

281

297

261

265

214

222

Kłaj

1178

1190

632

604

968

952

210

237

Kocmyrzów-Luborzyca

795

783

418

436

569

534

226

249

Koniusza

631

689

329

371

316

350

315

339

Krzeszowice

2977

2684

977

1011

2699

2335

278

349

Liszki

1080

1017

584

564

826

762

254

255

Michałowice

381

390

209

209

256

256

125

134

Mogilany

369

387

241

238

190

217

179

170

Myślenice

793

766

373

405

501

467

292

299

Niepołomice

1006

1115

 332

445

829

882

177

233

Nowe Brzesko

535

531

272

270

390

374

145

157

Pcim

900

855

485

451

655

612

245

243

Proszowice

832

830

326

340

682

656

150

174

Raciechowice

460

482

250

275

292

297

168

185

Radziemice

219

243

109

117

140

158

79

85

Siepraw

442

407

239

239

318

285

124

122

Skała

944

972

531

536

683

682

261

290

Skawina

1115

1054

595

635

610

577

505

477

Słomniki

737

750

265

271

643

651

94

99

Sułkowice

233

275

127

156

142

157

91

118

Sułoszowa

305

325

200

222

170

178

135

148

Świątniki Górne

1030

1004

496

473

872

825

158

179

Tokarnia

355

348

221

220

211

192

144

156

Trzyciąż

675

690

254

279

545

511

130

187

Wieliczka

934

1030

428

431

625

660

309

370

Wielka Wieś

374

396

209

208

211

221

163

175

Wiśniowa

367

373

228

239

195

104

172

183

Zabierzów

3345

3318

1398

1366

2714

2690

631

630

Zielonki

753

777

407

454

498

500

259

277

a/ Pracownicy pełnozatrudnieni  / łącznie z sezonowymi i zatrudnionymi dorywczo /

oraz niepełnozatrudnieni w głównym miejscu pracy.

Powiązanie

Zdjęcia zakładu

Zdjęcie 1
KZE w Krakowie. CN-PMHiR „Unitra-Telpod”, stan obecny: 2021 r., fot. Agnieszka Masłowska, IPN Kraków.
do góry