Strajki w Małopolsce 1981-1982

https://odgrudniadogrudnia.ipn.gov.pl/gg/maps/415p34093,Olkusz-HR-OPB.html
21.05.2024, 05:33