Strajki w Małopolsce 1981-1982

https://odgrudniadogrudnia.ipn.gov.pl/gg/maps/415p34106,Tarnow-SP-quotTarnowska-Odziezquot.html
21.05.2024, 05:58