Strajki w Małopolsce 1981-1982

https://odgrudniadogrudnia.ipn.gov.pl/gg/maps/415p34139,Krakow-OB-RPBUCh-quotCeBeAquot-PPDKO-quotChemadexquot.html
21.05.2024, 06:45