Fabryka Maszyn Wiertniczych i Górniczych „Glinik” w Gorlicach

Gorlice woj. nowosądeckie

Data

10 XI 1982 r.

Liczebność strajkujących

64 osoby

Opis przebiegu strajku

W nocy z 9 na 10 XI 1982 r. na kominie fabryki zawieszono dziewięciometrowy transparent z napisem „Solidarność”. 10 XI 1982 r. o godz. 10.00 na Wydziale Kuźni FMWiG „Glinik” przy kilku stanowiskach młotów rozległy się trwające ok. 1 minuty modulowane gwizdy aparatury. Był to umówiony sygnał do rozpoczęcia strajku. Następnie kowale jednocześnie, czego wcześniej nie praktykowano, przystąpili do spożywania śniadania. W strajku wzięło udział 64 pracowników na 3677 zatrudnionych na pierwszej zmianie. Gdy po godz. 10.20 usiłowano namówić robotników do podjęcia pracy, zadeklarowali oni, że uczynią tak, kiedy zrobią to inni. Tylko jedna osoba zgłosiła chęć podjęcia pracy. Strajkującym zagrożono zamknięciem wydziału, jednak dopiero podniesienie się temperatury pieców, a zatem możliwość roztopienia się i utraty materiałów, za które strajkujący musieliby zapłacić, skłoniła załogę do przerwania akcji protestacyjnej ok. godz. 10.55. Ogromny transparent, widoczny także na terenie miasta, udało się dyrekcji ściągnąć dopiero 11 listopada. W ramach represji za udział w strajku zwolniono 21 osób, zaś 43 osoby ukarano naganą.

autor hasła: dr Ryszard Ziobroń

Opis zakładu pracy

Zakład utworzono pod koniec XIX w. jako Fabrykę Maszyn i Narzędzi Wiertniczych w Gliniku Mariampolskim (dziś dzielnica Gorlic). W latach 1949-1962 działał jako Centralne Warsztaty Naftowe, następnie do 1973 r. pod nazwą Fabryka Maszyn i Sprzętu Wiertniczego „Glinik”, później zaś jako Fabryka Maszyn Wiertniczych i Górniczych „Glinik”. Na początku lat 80. w fabryce pracowało ponad 7 tysięcy osób i był to największy zakład przemysłowy w Gorlicach. W latach 1992-1997 „Glinik” funkcjonował jako spółka akcyjna. W 1997 r. nastąpił podział zakładu na samodzielne podmioty gospodarcze. W 2012 r. FAMUR SA przejął 100 proc. udziałów Zakładu Maszyn Górniczych Glinik Sp. z o.o., specjalizującego sie w produkcji obudów ścianowych. 

autor hasła: dr Ryszard Ziobroń

Adresy zakładu pracy

Gorlice, ul. J. Michalusa 1.

Informacja z rocznika statystycznego

Wyciąg z: Podstawowe dane statystyczne według Miast i Gmin za 1982 r.

Wojewódzki Urząd Statystyczny w Nowym Sączu, s. 16.

TABL. 4                 ZATRUDNIENIEa/ W GOSPODARCE USPOŁECZNIONEJ w 1982 r.

Stan w dniu 31 XII

 

MIASTA

GMINY

Ogółem

Sfera produkcji materialnej

Sfera poza

produkcją

materialną

 

razem

 

w tym kobiety

 

razem

w tym

prze-mysł

budo-wnictwo

transport i łączność

handel

WOJEWÓDZTWO

 

358766

72210

111355

50474

9259

17647

18576

47411

MIASTA

RAZEM

123208

55264

87644

43506

7283

13600

14480

35564

Nowy Sącz

38784

15055

28915

12316

3192

6041

4762

9869

Gorlice

18913

6442

16202

11783

727

1375

1405

2711

Grybów

2043

833

1682

929

200

117

255

361

Jordanów

2738

1283

2482

1755

109

129

202

256

Krynica

6136

3563

2688

808

282

416

762

3448

Limanowa

8209

3635

5957

2629

525

931

1197

2252

Mszana Dolna

2497

1101

2049

1249

27

227

316

448

Muszyna

1548

813

1240

324

149

463

158

308

Nowy Targ

16054

8131

13114

7899

661

1847

1815

2940

Piwniczna

1314

674

995

382

68

82

193

319

Rabka

5634

3420

2087

348

194

440

707

3547

Stary Sącz

2489

1133

1980

541

32

143

458

509

Szczawnica-Krościenko

2442

1264

1203

391

89

126

307

1239

Zakopane

14407

7917

7050

2152

1028

1263

1943

7357

WIEŚ

RAZEM

35558

16946

23711

6968

1976

4047

4096

11847

Biały Dunajec

1404

582

1171

822

68

63

73

233

Bobowa

1032

630

710

363

-

78

136

322

Białka Tatrzańska

619

430

290

77

3

31

149

329

Chełmiec

1618

622

1156

533

186

134

128

462

Czarny Dunajec

1083

549

729

196

30

129

216

356

Czorsztyn

813

312

599

193

190

23

111

214

Dobra

974

519

623

191

15

68

217

351

Gorlice

1640

698

1090

133

20

389

102

550

Gródek n. Dunajcem

572

286

339

174

32

32

67

233

 

Grybów

1242

482

932

192

19

448

44

310

Jabłonka

1418

888

898

413

35

66

187

520

Jodłownik

884

450

590

142

20

39

117

294

Jordanów

739

351

453

199

13

88

59

286

Kamienica

876

353

717

284

56

32

174

159

Kamionka Wielka

396

188

249

121

4

48

29

147

Korzenna

511

295

233

7

-

25

79

278

Krościenko n. Dunajcem

701

362

457

85

61

20

112

244

Krynica

549

198

416

60

-

8

42

133

Laskowa

468

277

261

7

40

37

113

207

Limanowa

801

388

439

47

131

140

34

362

Lubień

335

224

165

39

-

46

53

170

Łabowa

379

158

265

62

-

7

24

114

Łapsze Niżne

601

222

408

22

173

30

69

193

Łęcko

927

490

597

42

14

28

256

330

Łososina Dolna

572

343

329

58

8

21

124

243

Łukowica

532

290

292

21

36

47

93

240

Łużna

459

269

250

24

-

70

59

209

Moszczenica

160

103

70

4

-

-

21

90

Mszana Dolna

648

345

410

167

32

75

41

238

Muszyna

1193

600

690

206

70

69

21

503

Nawojowa

812

329

617

339

5

12

113

195

Niedźwiedź

521

277

258

51

31

11

80

263

Nowy Targ

939

476

564

50

172

137

160

375

Ochotnica Dolna

335

198

171

39

14

14

63

164

Piwniczna

840

345

606

241

82

73

58

234

Podegrodzie

811

364

548

47

34

18

146

353

Raba Wyżna

901

525

513

113

25

93

51

388

Rabka

1289

218

1183

12

-

1143

21

106

Sękowa

526

235

381

3

53

31

26

145

Stary Sącz

423

231

229

37

22

28

47

194

Tatrzańska

747

426

357

82

49

54

120

390

Tymbark

1854

866

1532

944

74

91

173

322

Uście Gorlickie

1414

552

924

126

159

51

89

490

a/ Pracownicy pełnozatrudnieni / łącznie z sezonowymi i zatrudnionymi dorywczo / oraz niepełnozatrudnieni w głównym miejscu pracy.

Zdjęcia zakładu

Zdjęcie 1
FMWiG „Glinik” w Gorlicach, stan obecny: 2021 r., fot. Marek Bugno.
Zdjęcie 2
FMWiG „Glinik” w Gorlicach, stan obecny: 2021 r., fot. Marek Bugno.
do góry